Make your own free website on Tripod.com

Kesimpulan

Setelah melihat kepada hujah-hujah yang dinyatakan maka saya ingin membuat kesimpulan :

 

Muka depan

Perbezaan antara insurans dengan takaful

Contoh pertanyaan

Khutbah Jumaat

Kesimpulan

Perbincangan